ಮಾಹೆ – ಬಿ ಎಫ್ ಐ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (ಮಾಹೆ ) ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (BFI) ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಫ್ ಐ ನಡುವಿನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಹಯೋಗವು ದೃಷ್ಟಿಯ ಆಳವಾದ ಒಳಮುಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳು ಕೇವಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಚಲವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಶಕ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಫ್ ಐ ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಫ್ ಐ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ; ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಫ್ ಐಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ – ಅವರು , “ಭಾರತದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಅಥ್ಲೆಟಿಸಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಸಂಘಟಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ” ಎಂದರು .

ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಸಹ ಕುಲಪತಿ (ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ) ಡಾ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲವು ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು . ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಲು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.”

ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ ಗಿರಿಧರ್ ಕಿಣಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಎಫ್‌ಐ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಿಎಫ್‌ಐನ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ, ಮಾಜಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಟಗಾರ, ಸಮಗ್ರ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವರ್ಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಎಫ್ ಐ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಆದಿತ್ಯ, ಅನುಭವಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು , ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾದ ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ – ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (BFI), ಅವರು, “ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ, ಮಾಹೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಜ್ಞಾನದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. , ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ” ಎಂದರು.

ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಲು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply