ನೃತ್ಯಶಂಕರ ಸರಣಿ 39ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕು| ಪ್ರಕೃತಿ ಮರೂರು

ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ನೃತ್ಯಸರಣಿ ನೃತ್ಯಶಂಕರ ಸರಣಿ 39ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಕು| ಪ್ರಕೃತಿ ಮರೂರು

ದಿನಾಂಕ 01-04-24 ಸೋಮವಾರ

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6-25ರಿಂದ 7-25

ಸ್ಥಳ: ವಸಂತಮಂಟಪ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡವೂರು

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply