ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ

ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮಾಸದ 2 ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ದಂದು ಅಲಂಕೃತ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply