ಹೆಬ್ರಿ ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕಂಗಿನ್ನಾಯ ನಿಧನ

ಬೀದರ್ ನ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಹೆಬ್ರಿ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯ ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕಂಗಿನ್ನಾಯ (66 ವ) ಡಿ:17 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply