ಭರತ ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಂಗಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನೃತ್ಯ ತಂಡ  ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಉಡುಪಿ. ದಿವಗಂತ  ರಾಧಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೃತ್ಯ ಗುರು ವಿದುಷಿ ವೀಣಾ ಸಾಮಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನವರಸಗಳ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply