ನೃತ್ಯಶಂಕರ ಸರಣಿ 46ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಿ ವೈ ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ನೃತ್ಯಸರಣಿ ನೃತ್ಯಶಂಕರ ಸರಣಿ 46ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ . ಪಿ ವೈ ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ 20-05-24 ಸೋಮವಾರ

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6-25ರಿಂದ 7-25

ಸ್ಥಳ: ವಸಂತಮಂಟಪ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡವೂರು

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply