ಹೊಸಬೆಳಕು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ “ಜೀವ ಗಣಪ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪ”

“ಜೀವ ಗಣಪ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪ” ಹೊಸಬೆಳಕು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಶ್ರಮ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಂದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಂದೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ.-  ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಗಣಪನನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ~ಆಶ್ರಮ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ​ ಸಹಕರಿಸಿ ​

ಸಂಪರ್ಕ : 9620417570, 6364777100

 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply