ಅಪುಲ್ ಇರಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ

ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಪುಲ್ ಇರಾ ರವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

Leave a Reply