ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಗಿಳಿ ~ಕ್ಲಿಕ್: ರಾಮ್ ಅಜೆಕಾರು

ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರ ವಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಅಮ್ಮನ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದು ಗಿಳಿ ಕಣ್ಣಾಗಿಸಿದ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೈ ಎನ್ನೋಣವೇ….

Leave a Reply