ಅಂಬಲಪಾಡಿ ; ಕುಸುಮಾ ಎಸ್ ಕಿಣಿ ರವರ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ

ಉಡುಪಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್( ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ) ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷಗಳ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದು ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ಎಸ್ ಕಿಣಿ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಿಣಿ ಯವರನ್ನು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ಮೆನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಗೌರವ್ ಸಿಂಗ್ಶ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮ್ರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. 

 ಉಷಾ ಕುಮಾರಿ , ಶಾಂತ , ವಿನಯ , ರಾಜೇಶ್ , ವಿನೋಧರ , ರೋಹಿಣಿ , ಸತ್ಯವತಿ , ವಿಷ್ಣು , ರಾಜೇಂದ್ರ. ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು.

Leave a Reply