ಚಿಕಾಗೋ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ

ಅಮೆರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಪರ್ವ ದಿನದಂದು ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತ ವೃಂದ
(ಏಪ್ರಿಲ್,1 ,2023 )
 ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ
“ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ತನ್ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ,ಗುರುರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ .

 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply