ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಾನೊಜೆ ಶ್ರೀಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ,ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ .

 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply