ತೆಂಕಪೇಟೆ ಶಂಕರ್ ಕಾಮತ್ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ರಚನೆ

ಉಡುಪಿ ತೆಂಕಪೇಟೆಯ ಶಂಕರ್ ಕಾಮತ್ ಕೆಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಣೇಶ ಹಾಗು ಶಾರದಾ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ ರಚಿಸಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Leave a Reply