ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ನಾಗಭೂಷಣ ಬೇಳೂರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ವರಂಗದ  ಜೈನ ಬಸದಿ ಪರಿಸರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ

 
 
              ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರಂಗ ​ಜೈನ ಬಸದಿ ಪರಿಸರದ ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ.
                                                                               
Varanga is a village in Hebri Taluk in Udupi district of Karnataka, India. It has a population of 4,011 according to 2011 census. … This beautiful village houses most ancient and wonderful Basadis (Jain Temples). The main attractions of Varanga are Neminatha Basadi, Chandranatha Basadi, and Kere Basadi.

Leave a Reply