ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅನಂತ ನಗರ(ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್)ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರುಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ.

Leave a Reply